Tijdens het schaven aan ‘Bestemming Soerabaja’ kwam ik nog een fragment tegen uit een brief van mijn opa aan mijn vader in Indië die het boek niet heeft gehaald. Mijn opa heeft als hij de brief schrijft al twee wereldoorlogen meegemaakt en handelt in het Nederland van na de oorlog in pluimvee, mijn vader is als twintigjarig oorlogsvrijwilliger in Indië beland:

28 juni 1947, Oudemolen

De oorlog is nu al lang voorbij, hij heeft geen recht gebracht en zal het ook nooit brengen. De indringers met de lange, fijne snuiten treden weer overal op de voorgrond. Ik hoop voor u mijn zoon, wat u ook wilt in de wereld, dat je je zult onderscheiden van alles wat onrecht is. Want de maatschappij heeft gebrek aan kerels die het recht van de zwakke, die door ongure elementen uitgebuit wordt, verdedigen. 

Share Button
Tagged with →  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.